Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/490
Entreprenør ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS
Start 19.11.2018
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skoglundsletta 35 -41
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.11.2018
Tittel Inge Kristoffersen
Byggherre
Kontaktperson: inge Kristoffersen (tlf.: 95006220)