Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/169
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 17.08.2020
Slutt 27.08.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ludvig Skattums gate 20 -22
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.08.2020
Tittel Brakkerigg legevakt
Byggherre
Organisasjon: SYKEHUSET INNLANDET HF (orgnr.: 983042090)
Kontaktperson: Arne Uhlen (tlf.: 93006463)
Stedsansvarlig
Morten Opseth (tlf.: 41354500)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)