Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/11
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 17.01.2022
Slutt 07.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 67/1516
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.01.2022
Tittel Brakkerigg Nytorvet
Byggherre
Organisasjon: NYTORVET BOLIGPARK AS (orgnr.: 922673292)
Kontaktperson: Tor Erik Østrem (tlf.: 91805656)
Stedsansvarlig
Morten Opseth (tlf.: 41354500)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)