Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/288 Bondelia Park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 30.11.2020 02.08.2024
21/41 Brakkerigg Bondelia park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 12.04.2021 18.08.2023
21/130 18-008 Åskollvegen VVA Gravearbeid Plassvingen GJØVIK GRAVESERVICE AS 21.06.2021 31.10.2022
21/155 Nedre Holmen Gravearbeid Lilleengvegen, Snarvegen, Skolevegen GJØVIK KOMMUNE 09.08.2021 10.11.2022
21/186 Brusvehagen 2 Gravearbeid Brusvehagen PAUL BERG AS 30.08.2021 07.10.2022
21/304 Oppland Metall Gravearbeid Mattisrudsvingen PAUL BERG AS 22.11.2021 09.12.2022
21/313 Farverikvartelet Gravearbeid Brenneribakken PAUL BERG AS 03.01.2022 04.08.2023
21/334 Nytorvet Gravearbeid Øvre Torvgate PAUL BERG AS 03.01.2022 22.12.2023
21/335 Sulland Gravearbeid Amsrudvegen PAUL BERG AS 03.01.2022 07.07.2023
21/337 Farverikvartalet Gravearbeid Brenneribakken 1 BACKE OPPLAND AS 20.12.2021 01.02.2023
22/9 XL bygg Gravearbeid Thomasdalen PAUL BERG AS 17.01.2022 07.07.2023
22/11 Brakkerigg Nytorvet Gravearbeid Gnr/Bnr: 67/1516 PAUL BERG AS 17.01.2022 07.07.2023
22/14 Skiltplan Glommen Mjøsen Skog SA Arbeidstillatelse GLOMMEN MJØSEN SKOG SA 19.01.2022 01.02.2023
22/25 Brakkerigg Farverikvartalet Gravearbeid Gnr/Bnr: 67/1126 PAUL BERG AS 10.02.2022 06.10.2023
22/26 Mur Panoramavegen Gravearbeid Berg terrasse MAGNE SVEEN AS 14.02.2022 20.10.2022
22/33 Maren Overn . P.nr 378 Gravearbeid Dalborgvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 28.02.2022 31.10.2022
22/48 Padel Hall Kallerud Gravearbeid Kallerudlia PAUL BERG AS 04.04.2022 01.12.2022
22/59 GSV Brattengvegen Gravearbeid Brattengvegen JK ANLEGG AS 19.04.2022 01.11.2022
22/65 Brakkerigg Padeltennis Kallerud Gravearbeid Kallerudlia PAUL BERG AS 19.04.2022 01.12.2022
22/67 Rotstigen - Bondelia BKS 3 Gravearbeid Veg 5723, Helgerudvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 18.04.2022 09.12.2022
22/76 Padel Hall Kallerud Gravearbeid Kallerudlia PAUL BERG AS 21.04.2022 01.12.2022
22/77 Biri barneskole Gravearbeid Ravegen GJERDALEN ENTREPRENØR AS 19.04.2022 30.09.2023
22/83 Graving for ny bolig og VA Gravearbeid Jonas Lies gate HÅKENSTAD GRAVING OG TRANSPORT AS 26.04.2022 31.12.2022
22/98 va grøft nedre holmen Gravearbeid Nedre Holmen veg GJØVIK KOMMUNE 27.04.2022 07.10.2022
22/118 Kron prinsbolavsveg 21 Gravearbeid Kronprins Olavs veg JK ANLEGG AS 13.05.2022 31.01.2023
Viser 1 - 25 av 77 1 2 3 4 >