Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/536 Ringvegen 16 Gravearbeid Ringvegen PAUL BERG AS 02.01.2018 05.07.2019
17/547 Sandberg Boligfelt Gravearbeid Nevervegen Brisklia GJØVIK GRAVESERVICE AS 10.01.2018 28.06.2019
18/2 Engeviken barnehage Gravearbeid Gjennomfaret PAUL BERG AS 15.01.2018 31.05.2019
18/88 Tomannsbolig med carporter Gravearbeid skoglundslettt PER ØYVIND GJESTVANG 07.05.2018 16.05.2019
18/105 SKIFTING AVLØP FISCERS VEG 5 Gravearbeid FISCHERSVEG BJØRNAR VASLIEN AS 14.05.2018 01.04.2019
18/154 Grønsås Vikleverksted Gravearbeid Ole Mustads veg PAUL BERG AS 25.06.2018 02.08.2019
18/225 Solhaugjordet Gravearbeid Odnesvegen MIDTSKOGEN MASKIN AS 18.07.2018 31.12.2019
18/350 GRAVING FOR DRENERING OG VANN/AVLØP Gravearbeid KNAUSEN 10 BJØRNAR VASLIEN AS 07.09.2018 08.03.2019
18/392 Graving for bygging av enebolig Trondhjemsvegen 377 Gravearbeid Trondhjemsvegen PER ØYVIND GJESTVANG 01.10.2018 31.07.2019
18/415 Odnesvegen 569 Gravearbeid Odnesvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 10.10.2018 31.05.2019
18/416 Plassvegen 15 Gravearbeid Plassvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 08.10.2018 01.07.2019
18/424 VANN LEKASJE ALEKSANDER MELEMBERG Gravearbeid NYGARDSBAKKEN BJØRNAR VASLIEN AS 09.10.2018 28.02.2019
18/433 Vedr vedtak i sak 18/8999, Åslendevegen Gravearbeid Åslendevegen ODDBJØRN STRAND MASKIN AS 11.10.2018 31.08.2019
18/486 Arnfinn Pedersen Gravearbeid Skonhovdvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 14.11.2018 26.07.2019
18/488 Fjernvarme N13-521 Damstedet del 2 Gravearbeid Damsletta GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.11.2018 30.08.2019
18/490 Inge Kristoffersen Gravearbeid Skoglundsletta ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 19.11.2018 31.05.2019
18/511 Stillase på fortau i Storgt. 2 A, 67/1031 Arbeidstillatelse Storgata BYGGMESTRENE BRAATHEN OG BRENDEN AS 19.11.2018 31.03.2019
18/512 Nytt V/A Sveumvegen Gravearbeid Sveumvegen SVEUM GRAVESERVICE AS 19.11.2018 01.04.2019
18/521 GRAVING FOR NYTT AVLØP ANNE SAGSTUEN Gravearbeid Føllingstads veg BJØRNAR VASLIEN AS 28.11.2018 06.03.2019
18/523 Sagstuegrenda Gravearbeid Sagstugrenda SVEUM GRAVESERVICE AS 27.11.2018 01.05.2019
18/528 Eidsiva Nett - Vesteråsvegen - SO 31191016 Gravearbeid vesteråsvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 05.12.2018 29.03.2019
18/529 Eidsiva Nett As - Marcus Thranegt - SO 31191618 Gravearbeid Marcus Thranes gate ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 03.12.2018 30.03.2019
18/538 1709 Even Erlien tomt Gravearbeid Panoramavegen TGA AS 05.12.2018 28.02.2019
18/545 Sandberg Boligfelt, Boligtomter BKS 1. hus nr. 6-7 Gravearbeid Granheimvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 10.12.2018 28.06.2019
Viser 1 - 25 av 38 1 2 >