Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/536 Ringvegen 16 Gravearbeid Ringvegen PAUL BERG AS 02.01.2018 05.07.2019
17/547 Sandberg Boligfelt Gravearbeid Brisklia Nevervegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 10.01.2018 28.06.2019
18/2 Engeviken barnehage Gravearbeid Gjennomfaret PAUL BERG AS 15.01.2018 31.05.2019
18/88 Tomannsbolig med carporter Gravearbeid skoglundslettt PER ØYVIND GJESTVANG 07.05.2018 16.05.2019
18/154 Grønsås Vikleverksted Gravearbeid Ole Mustads veg PAUL BERG AS 25.06.2018 02.08.2019
18/225 Solhaugjordet Gravearbeid Odnesvegen MIDTSKOGEN MASKIN AS 18.07.2018 31.12.2019
18/392 Graving for bygging av enebolig Trondhjemsvegen 377 Gravearbeid Trondhjemsvegen PER ØYVIND GJESTVANG 01.10.2018 31.07.2019
18/415 Odnesvegen 569 Gravearbeid Odnesvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 10.10.2018 31.05.2019
18/416 Plassvegen 15 Gravearbeid Plassvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 08.10.2018 01.07.2019
18/433 Vedr vedtak i sak 18/8999, Åslendevegen Gravearbeid Åslendevegen ODDBJØRN STRAND MASKIN AS 11.10.2018 31.08.2019
18/486 Arnfinn Pedersen Gravearbeid Skonhovdvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 14.11.2018 26.07.2019
18/488 Fjernvarme N13-521 Damstedet del 2 Gravearbeid Damsletta GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.11.2018 30.08.2019
18/490 Inge Kristoffersen Gravearbeid Skoglundsletta ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 19.11.2018 31.05.2019
18/523 Sagstuegrenda Gravearbeid Sagstugrenda SVEUM GRAVESERVICE AS 27.11.2018 01.05.2019
18/529 Eidsiva Nett As - Marcus Thranegt - SO 31191618 Gravearbeid Marcus Thranes gate ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 03.12.2018 31.05.2019
18/545 Sandberg Boligfelt, Boligtomter BKS 1. hus nr. 6-7 Gravearbeid Granheimvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 10.12.2018 28.06.2019
18/557 Berghusvegen-Teknologivegen Gravearbeid Teknologivegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 02.01.2019 31.10.2019
19/1 Boligtomt kollstoppen 25 Gravearbeid Kollshaugen AASLUND, JARLE 02.01.2019 30.08.2019
19/2 Eidsiva Nett - Skonhovdvegen 371 - SO 15143664 Gravearbeid Skonhovdvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.01.2019 27.09.2019
19/3 Marmorvegen 19 Gravearbeid Marmorvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.01.2019 30.09.2019
19/4 Panoramavegen Gravearbeid Panoramavegen MAGNE SVEEN AS 14.01.2019 03.06.2019
19/6 Tomt Scandic Markiser Damvegen 8. Gravearbeid Damvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 08.01.2019 31.10.2019
19/24 Ny VA bru Gravearbeid Trondhjemsvegen PAUL BERG AS 06.02.2019 31.05.2019
19/26 Leif Castbergs veg 24. Gravearbeid Raufossvegen Mathias Topps veg Leif Castbergs veg LAND ANLEGGSDRIFT AS 11.02.2019 30.04.2019
Viser 1 - 25 av 27 1 2 >