Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/225 Solhaugjordet Gravearbeid Odnesvegen MIDTSKOGEN MASKIN AS 18.07.2018 31.12.2019
18/433 Vedr vedtak i sak 18/8999, Åslendevegen Gravearbeid Åslendevegen ODDBJØRN STRAND MASKIN AS 11.10.2018 31.08.2019
18/488 Fjernvarme N13-521 Damstedet del 2 Gravearbeid Damsletta GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.11.2018 30.08.2019
18/490 Inge Kristoffersen Gravearbeid Skoglundsletta ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 19.11.2018 30.08.2019
18/557 Berghusvegen-Teknologivegen Gravearbeid Teknologivegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 02.01.2019 31.10.2019
19/1 Boligtomt kollstoppen 25 Gravearbeid Kollshaugen AASLUND, JARLE 02.01.2019 30.08.2019
19/2 Eidsiva Nett - Skonhovdvegen 371 - SO 15143664 Gravearbeid Skonhovdvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.01.2019 27.09.2019
19/3 Marmorvegen 19 Gravearbeid Marmorvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.01.2019 30.09.2019
19/6 Tomt Scandic Markiser Damvegen 8. Gravearbeid Damvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 08.01.2019 31.10.2019