Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/493 Diset BT3 Gravearbeid Disetsvingen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 16.12.2019 30.06.2021
20/63 Skoglundsletta 2-16 Gravearbeid Skoglundsletta GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.03.2020 31.08.2021
20/97 Sagstuegrenda Boligfelt Gravearbeid Hommelstadvegen, Elvsvevegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 06.05.2020 30.06.2021
20/113 Sandbergsvingen 21, Gjøvik Gravearbeid Sandbergsvingen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 08.06.2020 25.06.2021
20/134 Gjøvik Legevakt Gravearbeid Kyrre Grepps gate PAUL BERG AS 03.08.2020 03.09.2021
20/136 Sanering VA Vindingstadbakken, Nyheimvegen og Solheimvegen Gravearbeid Vindingstadbakken GJØVIK KOMMUNE 27.07.2020 30.06.2021
20/141 Kvartal 27 Houggården Arbeidstillatelse Bjørnsons gate MYLIFT AS 24.07.2020 30.06.2021
20/159 VA Brusvehagen Gravearbeid Rugsvea PAUL BERG AS 12.08.2020 25.06.2021
20/160 Pumpestasjon Redalen Gravearbeid Øvermoen PAUL BERG AS 17.08.2020 24.09.2021
20/161 Fredeng 4 Gravearbeid Camilla Colletts veg ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 17.08.2020 25.06.2021
20/169 Brakkerigg legevakt Gravearbeid Ludvig Skattums gate PAUL BERG AS 17.08.2020 27.08.2021
20/178 Østre Totenvei 107 Gravearbeid Smedvegen TOTEN GRAVESERVICE AS 17.08.2020 16.07.2021
20/180 Utgraving for tomt og VA Gravearbeid Damsletta HÅKENSTAD GRAVING OG TRANSPORT AS 21.08.2020 01.10.2021
20/216 Øvre Torvgate 26-28 Arbeidstillatelse Øvre Torvgate, Bakkegata MYLIFT AS 21.09.2020 02.08.2021
20/238 parkgata Gravearbeid Parkgata GJØVIK KOMMUNE 05.10.2020 27.08.2021
20/262 VA Tongjordet Gravearbeid Chr. Michelsens gate, Johan Castbergs gate, Lundsgate GJØVIK KOMMUNE 26.10.2020 31.12.2021
20/288 Bondelia Park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 30.11.2020 02.08.2024
20/315 EAB BTR2 Gravearbeid Studievegen PAUL BERG AS 04.01.2021 01.07.2022
20/316 Vannforsyning Gjøvik-Biri Reetablering av gs-veg Gravearbeid Engelandsvegen, Trondhjemsvegen, Strandgata, Tordenskjolds gate, Welhavens gate GJØVIK GRAVESERVICE AS 07.12.2020 01.07.2021
20/317 Odnesvegen 557 Gravearbeid Odnesvegen PAUL BERG AS 04.01.2021 02.07.2021
20/328 Graving ifbm oppføring av nytt bygg. Skolegata 8 Gravearbeid Skolegata, Bassengvegen, Gnr/Bnr: 67/604 GJØVIK GRAVESERVICE AS 04.01.2021 08.11.2021
21/2 Kirkebyskogen 2 Gravearbeid Kirkebyskogen TOTEN GRAVESERVICE AS 05.01.2021 01.08.2021
21/4 Raufossvegen 10 Gravearbeid Raufossvegen PAUL BERG AS 11.01.2021 08.10.2021
21/5 Melbyvegen 11 Gravearbeid Melbyvegen JK ANLEGG AS 11.01.2021 30.11.2021
21/9 Østre Totenveg 118 Rotstigen Arbeidstillatelse Østre Totenveg MYLIFT AS 01.02.2021 30.08.2021
Viser 1 - 25 av 90 1 2 3 4 >