Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/63 Skoglundsletta 2-16 Gravearbeid Skoglundsletta GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.03.2020 31.08.2021
20/134 Gjøvik Legevakt Gravearbeid Kyrre Grepps gate PAUL BERG AS 03.08.2020 03.09.2021
20/160 Pumpestasjon Redalen Gravearbeid Øvermoen PAUL BERG AS 17.08.2020 24.09.2021
20/169 Brakkerigg legevakt Gravearbeid Ludvig Skattums gate PAUL BERG AS 17.08.2020 27.08.2021
20/180 Utgraving for tomt og VA Gravearbeid Damsletta HÅKENSTAD GRAVING OG TRANSPORT AS 21.08.2020 01.10.2021
20/216 Øvre Torvgate 26-28 Arbeidstillatelse Øvre Torvgate, Bakkegata MYLIFT AS 21.09.2020 02.08.2021
20/238 parkgata Gravearbeid Parkgata GJØVIK KOMMUNE 05.10.2020 27.08.2021
20/262 VA Tongjordet Gravearbeid Chr. Michelsens gate, Johan Castbergs gate, Lundsgate GJØVIK KOMMUNE 26.10.2020 31.12.2021
20/288 Bondelia Park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 30.11.2020 02.08.2024
20/315 EAB BTR2 Gravearbeid Studievegen PAUL BERG AS 04.01.2021 01.07.2022
20/328 Graving ifbm oppføring av nytt bygg. Skolegata 8 Gravearbeid Bassengvegen, Skolegata, Gnr/Bnr: 67/604 GJØVIK GRAVESERVICE AS 04.01.2021 08.11.2021
21/2 Kirkebyskogen 2 Gravearbeid Kirkebyskogen TOTEN GRAVESERVICE AS 05.01.2021 01.08.2021
21/4 Raufossvegen 10 Gravearbeid Raufossvegen PAUL BERG AS 11.01.2021 08.10.2021
21/5 Melbyvegen 11 Gravearbeid Melbyvegen JK ANLEGG AS 11.01.2021 30.11.2021
21/9 Østre Totenveg 118 Rotstigen Arbeidstillatelse Østre Totenveg MYLIFT AS 01.02.2021 30.08.2021
21/10 Mustadhagen Blokk G Gravearbeid Niels Ødegaards gate KJENSETH MASKIN AS 02.02.2021 15.07.2022
21/15 FV33 Strandgata Gravearbeid Strandgata GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.02.2021 01.10.2021
21/17 Honnefeltet Gravearbeid Honnevegen JK ANLEGG AS 16.02.2021 30.11.2021
21/26 NKOM FTTH Dalborgen Gravearbeid Dalborgvegen NETCO AS 05.04.2021 23.08.2021
21/30 Parkgata 6 Gravearbeid Parkgata PAUL BERG AS 06.04.2021 03.06.2022
21/31 2143-105 FTH Gjøvik - Brattengvegen Gravearbeid Brattengvegen VEFLEN ENTREPRENØR AS 12.04.2021 12.11.2021
21/32 2143-105 FTH Gjøvik - Brennbakkvegen, Honneåasen Gravearbeid Brennbakkvegen, Honneåsen VEFLEN ENTREPRENØR AS 12.04.2021 12.11.2021
21/36 Fiber Bjugstad - Skumsjøen Gravearbeid Vesetvegen, Bjugstadgutua, Skumsjøvegen DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS 03.05.2021 20.09.2021
21/37 Monssvebakken 11 Gravearbeid Monssvebakken JK ANLEGG AS 05.04.2021 31.01.2022
21/41 Brakkerigg Bondelia park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 12.04.2021 18.08.2023
Viser 1 - 25 av 83 1 2 3 4 >