Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/288 Bondelia Park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 30.11.2020 02.08.2024
21/41 Brakkerigg Bondelia park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 12.04.2021 18.08.2023
21/258 Ringsjøen utvikling AS Gravearbeid Ringsjøvegen SNERTINGDAL BYGG & GRAVESERVICE AS 25.10.2021 31.12.2022
21/304 Oppland Metall Gravearbeid Mattisrudsvingen PAUL BERG AS 22.11.2021 09.12.2022
21/313 Farverikvartelet Gravearbeid Brenneribakken PAUL BERG AS 03.01.2022 04.08.2023
21/334 Nytorvet Gravearbeid Øvre Torvgate PAUL BERG AS 03.01.2022 22.12.2023
21/335 Sulland Gravearbeid Amsrudvegen PAUL BERG AS 03.01.2022 07.07.2023
21/337 Farverikvartalet Gravearbeid Brenneribakken 1 BACKE OPPLAND AS 20.12.2021 01.02.2023
22/9 XL bygg Gravearbeid Thomasdalen PAUL BERG AS 17.01.2022 07.07.2023
22/11 Brakkerigg Nytorvet Gravearbeid Gnr/Bnr: 67/1516 PAUL BERG AS 17.01.2022 07.07.2023
22/14 Skiltplan Glommen Mjøsen Skog SA Arbeidstillatelse GLOMMEN MJØSEN SKOG SA 19.01.2022 01.02.2023
22/25 Brakkerigg Farverikvartalet Gravearbeid Gnr/Bnr: 67/1126 PAUL BERG AS 10.02.2022 06.10.2023
22/67 Rotstigen - Bondelia BKS 3 Gravearbeid Helgerudvegen, Veg 5723 ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 18.04.2022 09.12.2022
22/77 Biri barneskole Gravearbeid Ravegen GJERDALEN ENTREPRENØR AS 19.04.2022 30.09.2023
22/83 Graving for ny bolig og VA Gravearbeid Jonas Lies gate HÅKENSTAD GRAVING OG TRANSPORT AS 26.04.2022 31.12.2022
22/118 Kron prinsbolavsveg 21 Gravearbeid Kronprins Olavs veg JK ANLEGG AS 13.05.2022 31.01.2023
22/121 Vindingstadbakken hustomt Gravearbeid Vindingstadbakken JK ANLEGG AS 16.05.2022 01.01.2023
22/144 Vei Sveum Fryseri Gravearbeid Rambekkvegen JK ANLEGG AS 02.06.2022 16.12.2022
22/150 Poleringskongen Gravearbeid Damsletta PAUL BERG AS 01.08.2022 01.03.2023
22/153 202222, Va sanering Kollektivgata - Parkgata Gravearbeid Parkgata, Jernbanetorvet KJENSETH MASKIN AS 20.06.2022 22.12.2022
22/180 Flomsikring Malbekken Fase 2 - Rigg og tipp Gravearbeid Brennbakkvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 05.07.2022 31.12.2022
22/181 Flomsikring Malbekken Fase 2 - Utgraving bekk Gravearbeid Brennbakkvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 05.07.2022 31.12.2022
22/192 Hunndalen Auto - Damsletta 21 Gravearbeid Damsletta ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 01.08.2022 01.09.2023
22/195 Jørgen moes gate Gravearbeid Jørgen Moes gate GJØVIK MASKINDRIFT AS 25.07.2022 01.06.2023
22/199 Fjellheimvegen 18 Gravearbeid Fjellheimvegen JK ANLEGG AS 01.08.2022 01.02.2023
Viser 1 - 25 av 71 1 2 3 >