Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/288 Bondelia Park Gravearbeid Sommerroenga PAUL BERG AS 30.11.2020 02.08.2024
21/258 Ringsjøen utvikling AS Gravearbeid Ringsjøvegen SNERTINGDAL BYGG & GRAVESERVICE AS 25.10.2021 01.10.2025
22/266 Kråkjordet Gravearbeid Kauffeldts veg GJØVIK KOMMUNE 19.09.2022 31.12.2024
23/12 Kortvarig arbeid under 12 timer Arbeidstillatelse MYLIFT AS 06.02.2023 31.12.2024
23/45 23005 VA Studentbolig Kallerud Gravearbeid Merkantilvegen MASKINKRAFT AS 27.03.2023 10.08.2024
23/110 grave overløpsledning Gravearbeid Breiskallmarka GJØVIK KOMMUNE 26.06.2023 30.08.2024
23/198 ommleggging av overvann sveumsvegen Gravearbeid Sveumvegen GJØVIK KOMMUNE 21.08.2023 27.09.2024
23/218 Myrejordshagen 27 - Pnr: 572 Gravearbeid Myrejordshagen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 04.09.2023 02.08.2024
23/232 Eik senteret Gravearbeid Amsrudbakken PAUL BERG AS 18.09.2023 03.01.2025
23/253 Dalheim vegen Gravearbeid Dalheimvegen GJØVIK KOMMUNE 22.09.2023 26.08.2024
23/256 NY VA Gravearbeid Kirkevegen BJØRNAR VASLIEN AS 26.09.2023 28.08.2024
23/289 Bakkegata 14 Gravearbeid Bakkegata PAUL BERG AS 16.10.2023 31.07.2024
23/298 Gimle BRL vinter 2023-2024 bs 71,13,6 Gravearbeid bjørkestien TOTEN GRAVESERVICE AS 24.10.2023 25.09.2024
23/300 Parkgata 6, langsgående sikring Arbeidstillatelse Parkgata MYLIFT AS 18.10.2023 12.02.2025
23/305 Opphevet envegskjøring Bakkegt / Glassverksgt Arbeidstillatelse Bakkegata, Glassverksgata MYLIFT AS 23.10.2023 24.10.2024
23/317 Jon Sandven. P.nr 580 Gravearbeid Trollheggvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.11.2023 31.07.2024
23/322 FV2388 Prost Blomsgate Gravearbeid Prost Bloms gate GJØVIK GRAVESERVICE AS 06.11.2023 15.11.2024
23/323 Reidar Gjermunsrød P.nr 637 Gravearbeid Myrejordshagen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 07.11.2023 31.12.2024
23/324 Øverbylia boligfelt tomt 7-8-9 + riggplass Gravearbeid Åskollvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 01.11.2023 30.09.2024
23/329 Parkgata 6 Btr 2-3 Gravearbeid Parkgata PAUL BERG AS 13.11.2023 01.06.2025
23/333 Midlertidig parkeringsforbud N. Torvgt. Arbeidstillatelse Nedre Torvgate MYLIFT AS 08.11.2023 08.11.2024
23/340 Bakke gata Gravearbeid Bakkegata GJØVIK KOMMUNE 15.11.2023 26.08.2024
23/343 FV2388 Prost Blomsgate del 2 Gravearbeid Prost Bloms gate GJØVIK GRAVESERVICE AS 27.11.2023 15.11.2024
23/346 Farverikvartalet Bygg C Arbeidstillatelse brennerigata BACKE OPPLAND AS 20.11.2023 02.10.2025
23/369 Røverdalen Brakkerigg Gravearbeid Storgata PAUL BERG AS 02.01.2024 31.10.2025
Viser 1 - 25 av 105 1 2 3 .. 5 >