Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/93 VA-sanering Kalkvegen trase 1 Gravearbeid Kalkvegen, Flintvegen, Engehaugen, Singelvegen GJØVIK GRAVESERVICE AS 02.05.2022 30.06.2022
22/95 Johan sverdrups gate 1 Gravearbeid Johan Sverdrups gate GJØVIK MASKINDRIFT AS 28.04.2022 31.05.2022
22/98 va grøft nedre holmen Gravearbeid Nedre Holmen veg GJØVIK KOMMUNE 27.04.2022 07.10.2022
22/99 Maren Overen - VA Gravearbeid Dalborgvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 28.04.2022 26.08.2022
22/102 Ny pumpeleding for kloakk-Trondhjemsvegen 232 Gravearbeid Bjørnsvebakken JØRN FREDRIKSTAD 11.05.2022 05.06.2022
22/103 Gùven Eiendom AS Gravearbeid Damsletta ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 06.05.2022 30.06.2022
22/105 Skrenten 4 Gravearbeid Skrenten GRANSETH MASKIN AS 12.05.2022 17.06.2022
22/107 Fiber Damstedet Gravearbeid Damsletta TORE PETTERSEN MOE 11.05.2022 23.05.2022
22/108 Altonavegen 17 Gravearbeid Altonavegen OPPLAND TØRKEFABRIKK AS 18.05.2022 08.07.2022
22/109 Blomstereng Gjøvik Gård Gravearbeid Niels Ødegaards gate GJØVIK KOMMUNE 09.05.2022 30.05.2022
22/111 Fiberutbygging på Klomsteinroa Gravearbeid Klomsteinrovegen TESSTA G-TRENCH AS 12.05.2022 31.08.2022
22/112 A-K Maskiner Gravearbeid Damvegen GJØVIK MASKINDRIFT AS 18.05.2022 23.05.2022
22/113 Påkobling fjernvarme i Helgerudvegen Gravearbeid Bondelisvingen GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.05.2022 27.05.2022
22/114 ODINS VEG 21 ISOTERM VANNLEDNING Gravearbeid Odins veg GJØVIK GRAVESERVICE AS 16.05.2022 27.05.2022
22/115 Jernbanegata 4 Utskifting Varmekabel og beleggningstein på fortau Gravearbeid Jernbanegata GJØVIK GRAVESERVICE AS 18.05.2022 31.05.2022
22/116 forsterkning veg Gravearbeid Bruhaugvegen GJØVIK KOMMUNE 18.05.2022 30.09.2022
22/118 Kron prinsbolavsveg 21 Gravearbeid Kronprins Olavs veg JK ANLEGG AS 13.05.2022 31.01.2023
22/119 forsterkning Toline Bryhn Gravearbeid Toline Bryhns veg GJØVIK KOMMUNE 18.05.2022 04.11.2022
22/120 forsterkning nøssvegen Gravearbeid Nøssvegen GJØVIK KOMMUNE 18.05.2022 02.12.2022
22/121 Vindingstadbakken hustomt Gravearbeid Vindingstadbakken JK ANLEGG AS 16.05.2022 01.01.2023
22/123 forsterkning veg Gravearbeid Skrenten GJØVIK KOMMUNE 20.05.2022 29.07.2022
22/127 rehablitering av kummer Gravearbeid Diskosvegen GJØVIK KOMMUNE 19.05.2022 29.07.2022
Viser 76 - 97 av 97 < 1 2 3 4