Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/225
Entreprenør MIDTSKOGEN MASKIN AS
Start 18.07.2018
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Odnesvegen 595 -631
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.07.2018
Tittel Solhaugjordet
Byggherre
Organisasjon: NORDBOLIG INNLANDET AS (orgnr.: 987995998)
Kontaktperson: Thorvald Wensink (tlf.: 46832289)