Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/433
Entreprenør ODDBJØRN STRAND MASKIN AS
Start 11.10.2018
Slutt 31.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Åslendevegen 381 -401
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.10.2018
Tittel Vedr vedtak i sak 18/8999, Åslendevegen
Byggherre
Kontaktperson: Ellen Marie og Trygve Eide (tlf.: 99157753)