Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/6
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 08.01.2019
Slutt 31.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Damvegen 4 -8
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.01.2019
Tittel Tomt Scandic Markiser Damvegen 8.
Byggherre
Organisasjon: SCANDIC MARKISER AS (orgnr.: 974468670)
Kontaktperson: Arild Berg (tlf.: 907656550)
Stedsansvarlig
Olav Sveum (tlf.: 98214552)
Ansvarshavende
Erland Torp (tlf.: 98214554)