Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/32
Entreprenør MAGNE SVEEN AS
Start 14.01.2019
Slutt 30.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 15/79 4 -8
Brennbakkvegen 4 -20
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.02.2019
Tittel VA øverbylia
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Christian Nordsjø (tlf.: 97795507)
Stedsansvarlig
Nils Sundheim (tlf.: 90535795)
Svein Ulven (tlf.: 95088264)
Ansvarshavende
Terje Ruden-Grinaker (tlf.: 97768946)
Morten Sveen (tlf.: 90973755)