Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/236
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 02.09.2019
Slutt 04.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øverbyvegen 110
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.08.2019
Tittel Grunnarbeider for gjenstandsmagasin, Eiktunet
Byggherre
Organisasjon: MJØSMUSEET AS (orgnr.: 987828293)
Kontaktperson: Anders Brusveen (tlf.: 91793533)