Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/422
Entreprenør ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS
Start 08.11.2019
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Trollheggvegen 21 -28
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.10.2019
Tittel Cammila Bekkelund.
Byggherre
Kontaktperson: Camilla Bekkelund (tlf.: 97780741)
Stedsansvarlig
Sindre Aspelien (tlf.: 97898953)
Ansvarshavende
Boye H Olderheim (tlf.: 91794462)