Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/444
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 13.11.2019
Slutt 27.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Strandgata 40
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.11.2019
Tittel Landanlegg vannforsyning Gjøvik - Biri
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Patrick Wilhelmus Joseph Christian Van Cleef (tlf.: 90369772)