Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/469
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 02.12.2019
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hans Mustads gate 1 -3A
Hunnsvegen 10
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.11.2019
Tittel Hans Mustadsgate 1 m.fl. Grunn og terrenarbeider for nybygg.
Byggherre
Kontaktperson: Bjørn Michaelsen (tlf.: 92212579)
Stedsansvarlig
Egil Dalby (tlf.: 97046616)
John Gaarder (tlf.: 90791918)
Ansvarshavende
Erland Torp (tlf.: 98214554)