Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/489
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 10.12.2019
Slutt 08.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Berghusvegen 10 -14
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.12.2019
Tittel Brakkerigg Syljuåsen
Byggherre
Organisasjon: SYLJUÅSEN AS (orgnr.: 983469094)
Kontaktperson: Nicklas Røberg Pladsen (tlf.: 47351594)
Stedsansvarlig
Morten Opseth (tlf.: 41354500)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)