Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/62
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 16.03.2020
Slutt 04.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Albin Ihles veg 1 -5
Børre Stangstuens veg 1 -6
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.03.2020
Tittel VA grøft amsfeltet
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Dick Brevik (tlf.: 469 31 129 )
Stedsansvarlig
Kai Morten Bjørnødegård (tlf.: 41354496)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)