Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/64
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 16.03.2020
Slutt 04.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Trondhjemsvegen 4 -8
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.03.2020
Tittel Studinen
Byggherre
Organisasjon: SYLJUÅSEN AS (orgnr.: 983469094)
Kontaktperson: Espen Valler (tlf.: 95527005)
Stedsansvarlig
Jon Arild Berg (tlf.: 97723790)
Ole Gamme (tlf.: 41354503)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)