Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/136
Entreprenør GJØVIK KOMMUNE
Start 27.07.2020
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vindingstadbakken 1 -18
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.07.2020
Tittel Sanering VA Vindingstadbakken, Nyheimvegen og Solheimvegen
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: May Kristin Bøe (tlf.: 47291084)
Stedsansvarlig
Thor Anders Etnestad (tlf.: 483 57 384)
Ansvarshavende
May Kristin Bøe (tlf.: 47291084)