Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/159
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 12.08.2020
Slutt 25.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rugsvea 3 -5
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.08.2020
Tittel VA Brusvehagen
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Øystein Jonhaugen (tlf.: 90014870)
Stedsansvarlig
Kai Morten Bjørnødegård (tlf.: 41354496)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)