Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/262
Entreprenør GJØVIK KOMMUNE
Start 26.10.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Chr. Michelsens gate 19 -34
Johan Castbergs gate 35 -50
Lundsgate 30 -32
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.10.2020
Tittel VA Tongjordet
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: May Kristin Bøe (tlf.: 47291084)