Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/316
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 07.12.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Engelandsvegen 3 -33
Trondhjemsvegen 35 -53
Strandgata 40 -44
Tordenskjolds gate 19 -21
Welhavens gate 1
Søknad gjelder Vegarbeid, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.12.2020
Tittel Vannforsyning Gjøvik-Biri Reetablering av gs-veg
Byggherre
Organisasjon: ELVIA AS (orgnr.: 980489698)
Kontaktperson: Jan Olav Grønnvold (tlf.: 959 81 393)
Stedsansvarlig
Bo Aleksander Stensvold (tlf.: 48287939)
Ansvarshavende
Roy sørum (tlf.: 98214553)