Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/320
Entreprenør BJØRNAR VASLIEN AS
Start 09.12.2020
Slutt 16.04.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Chr. Michelsens gate 21
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.12.2020
Tittel NY VA
Byggherre
Kontaktperson: BJØRN BJØRNEBY (tlf.: 92810911)