Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/328
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 04.01.2021
Slutt 08.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skolegata 6C -10D
Bassengvegen 1 -6
Gnr/Bnr: 67/604
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.12.2020
Tittel Graving ifbm oppføring av nytt bygg. Skolegata 8
Byggherre
Organisasjon: TORM HOLDING AS (orgnr.: 989101692)
Kontaktperson: Tormod Bakke (tlf.: 61 13 87 50)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Roy Sørum (tlf.: 98214553)