Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/10
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 02.02.2021
Slutt 15.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Niels Ødegaards gate 4C
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.01.2021
Tittel Mustadhagen Blokk G
Byggherre
Organisasjon: GOBB PROSJEKT AS (orgnr.: 937467540)
Kontaktperson: Lars Olav Tveit (tlf.: 92283962)
Stedsansvarlig
Even Solbakken (tlf.: 94860621)
Ansvarshavende
Tåle Kjenseth (tlf.: 95101136)