Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/41
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 12.04.2021
Slutt 18.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sommerroenga 15 -57
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.04.2021
Tittel Brakkerigg Bondelia park
Byggherre
Organisasjon: SYLJUÅSEN AS (orgnr.: 983469094)
Kontaktperson: Steffen Haugen (tlf.: 41418681)