Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/100
Entreprenør MAGNE SVEEN AS
Start 28.05.2021
Slutt 31.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Amsrudbakken 7
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Sprengningsarbeid, Gatelys, Rørpressing/-boring, Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.05.2021
Tittel Ås skog vest
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Rolf Perjord (tlf.: 97128651)
Stedsansvarlig
Henrik Opperud (tlf.: 47811586)
Anders Kleiven (tlf.: 90876185)
Ansvarshavende
Atle Tollefsrud (tlf.: 95949534)