Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/155
Entreprenør GJØVIK KOMMUNE
Start 09.08.2021
Slutt 10.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lilleengvegen 1 -10
Snarvegen 2 -4
Skolevegen 15
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.07.2021
Tittel Nedre Holmen
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: May Kristin Bøe (tlf.: 47291084)