Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/156
Entreprenør GJØVIK KOMMUNE
Start 09.08.2021
Slutt 31.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mathias Topps veg 8 -19
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.07.2021
Tittel Mathias Topps veg
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: May Kristin Bøe (tlf.: 47291084)