Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/244
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 13.10.2021
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stampevegen 1 -11
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.10.2021
Tittel Sanering Stampevegen
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Rolf Perjord (tlf.: 97128651)
Stedsansvarlig
Håvard Bjørnhaug (tlf.: 95820592)
Ansvarshavende
Andreas Kjenseth (tlf.: 91122907)