Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/313
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 03.01.2022
Slutt 04.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brenneribakken 1 -3
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.11.2021
Tittel Farverikvartelet
Byggherre
Organisasjon: FARVERIKVARTALET AS (orgnr.: 993470198)
Kontaktperson: Jan Erik Haug (tlf.: 90038527)
Stedsansvarlig
Roger Almeli (tlf.: 41504545)
Morten Opseth (tlf.: 41354500)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)