Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/326
Entreprenør KJENSETH MASKIN AS
Start 03.01.2022
Slutt 30.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dalsjordevegen 10 -175
Søknad gjelder Vegarbeid, Rørpressing/-boring, VA-anlegg, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.12.2021
Tittel VA anlegg Dalsjordet
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Patrick Van Cleef (tlf.: 90369772)
Stedsansvarlig
Amund Amble (tlf.: 90074855)
Ansvarshavende
Andreas Kjenseth (tlf.: 91122907)