Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/20
Entreprenør GJØVIK GRAVESERVICE AS
Start 10.02.2022
Slutt 30.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Paal Bergs veg 4 -15
Austeens veg 5 -13
Ludvig Skattums gate 23 -29
Gravlundvegen 3
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Vedlikeholdsarbeid, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.01.2022
Tittel VA-sanering Paal Bergs veg / Austeens veg
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Øyvind Nybrenna (tlf.: 90997237)
Stedsansvarlig
Morten Bekkelund (tlf.: 99298220)
Ansvarshavende
Morten Lund (tlf.: 95913287)