Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/61
Entreprenør GJØVIK KOMMUNE
Start 19.04.2022
Slutt 30.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Knausen 1 -10
Søknad gjelder Vegarbeid, Gatelys, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.04.2022
Tittel oppgradering av boliggater
Byggherre
Organisasjon: GJØVIK KOMMUNE (orgnr.: 940155223)
Kontaktperson: Arvid Haugen (tlf.: 99590212)
Stedsansvarlig
Thor andres Etnestad (tlf.: 97631988)
Ansvarshavende
arvid haugen (tlf.: 99590212)