Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/118
Entreprenør JK ANLEGG AS
Start 13.05.2022
Slutt 31.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kronprins Olavs veg 19 -23
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.05.2022
Tittel Kron prinsbolavsveg 21
Byggherre
Organisasjon: BETONMAST ROTSTIGEN SALG AS (orgnr.: 916313276)
Kontaktperson: Glenn lache (tlf.: 95804516)