Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/121
Entreprenør JK ANLEGG AS
Start 16.05.2022
Slutt 01.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vindingstadbakken 4A -10
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.05.2022
Tittel Vindingstadbakken hustomt
Byggherre
Kontaktperson: Stian Svartbekk (tlf.: 99554168)