Gravesøknader i Gjøvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Gjøvik kommune

Graving i Gjøvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.gjovik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/209 Myrheimvegen 8 Gravearbeid Myrheimvegen SVEUM GRAVESERVICE AS 16.09.2021 30.11.2021
21/210 Ny strømtilførsel til gatelys Gravearbeid Oscar Nissens gate MESTA AS 08.09.2021 07.10.2021
21/213 Graving av fiber i kragebergvegen Gravearbeid Kragebergvegen TESSTA G-TRENCH AS 22.09.2021 29.10.2021
21/214 Øvre torvgate 21. Gravearbeid Wergelands gate LAND ANLEGGSDRIFT AS 24.09.2021 08.10.2021
21/215 Tett anborring Gravearbeid Maratonvegen HULLEBERG MASKIN AS 23.09.2021 07.10.2021
21/216 bommer skoglund Gravearbeid Skoglundsletta GJØVIK KOMMUNE 21.09.2021 26.11.2021
21/217 skifte kum sommervegen Gravearbeid Rensevegen GJØVIK KOMMUNE 21.09.2021 26.11.2021
21/218 vikenstranda Gravearbeid Vikenstranda GJØVIK KOMMUNE 22.09.2021 26.11.2021
21/219 Graving i udalshaugvegen Gravearbeid Udalshaugvegen TESSTA G-TRENCH AS 28.09.2021 29.10.2021
Viser 101 - 109 av 109 < 1 .. 3 4 5